เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประวัติการศึกษา 

  • B.Sc. (Radiotogical Tech nology) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • M.5. (Computer Science) University of NorthTexas, U.S.A.
  • PH.D. (Computer Science) University of NorthTexas, U.S.A.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • Database
  • Object-Oriented Analysis and Design
 

ประวัติการทำงาน

2013 – Present
Vice President for Academic Affairs
2012 – 2013
Dean Graduate School of Applied Statistics
2009 – 2013
Director Library and lnformation Center, National Institute of Development Administration
2006 – Present
Associate Professor Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration
2007 – 2009
Deputy Director Library and lnformation Center, National Institute of Development Administration
1992 – 2008
Assistance Professor Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration
1989 –1992
Lecturer Faculty of Applied Statistics,National Institute of Development Administration
1986 –1989
Teaching Assistance Department of Computer Science North Texas University