เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2161
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1822
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2288
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2550
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2114
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 2843
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2399
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2366
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2566
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2134
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2275
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1487
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 2989
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1435
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1442
Academic Forum Hits: 1528
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1404
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1300
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1341
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1606
ขอแสดงความยินดี Hits: 1507
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2184
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1461
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1818
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1871
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1509
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1137
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1702
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1619
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1844
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2352
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2164
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 1960
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1335
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 1934
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2591
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1531
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1233
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1137
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1675
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 1854
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1622
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1526
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1365
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1457
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1082
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 1900
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1337
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1170
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2017