เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2059
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1738
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2190
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2423
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2019
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 2647
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2278
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2255
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2420
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2014
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2152
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1387
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 2796
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1333
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1336
Academic Forum Hits: 1413
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1296
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1209
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1238
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1489
ขอแสดงความยินดี Hits: 1395
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2022
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1349
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1718
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1777
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1404
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1041
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1608
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1521
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1724
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2262
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 1999
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 1835
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1236
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 1829
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2392
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1447
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1129
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1064
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1579
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 1740
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1492
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1404
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1273
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1359
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1012
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 1759
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1254
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1079
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 1897