เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2321
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1950
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2433
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2700
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2272
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3119
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2545
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2515
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2744
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2286
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2438
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1647
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3198
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1568
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1561
Academic Forum Hits: 1689
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1544
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1438
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1496
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1765
ขอแสดงความยินดี Hits: 1675
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2443
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1622
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1969
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2002
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1646
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1268
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1861
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1755
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2030
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2486
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2366
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2123
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1471
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2086
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2918
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1655
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1370
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1252
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1811
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2057
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1786
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1683
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1498
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1609
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1191
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2096
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1458
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1290
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2168